Bra att veta

Tryckteknik

De trycktekniker vi använder oss av är flexotryck, screentryck och offsettryck.

Flexotryck

Flexotryck är en teknik som kan liknas med en stämpel, de färgade ytorna ligger högre än de som inte bär färg. Man använder sig av klichéer i plast eller gummi som fästs på en cylinder. Metoden har en mycket hög hastighet och passar för väldigt stora upplagor och är en vanlig tryckteknik inom förpacknings- och hygienpappersindustrin.

Screentryck

Screentryck är en tryckteknik som går till genom att en rakel pressar färg igenom en tunn finmaskig väv. Schabloner täcker ytorna som inte skall färgas. Vid screentryck kan man enbart trycka en färg åt gången men genom att trycka flera gånger kan många färger uppnås. Vid screentryck är startkostnaden ofta något högre för det tillkommer en schablonkostnad då man måste göra en mall för det tilltänkta motivet. Screentryck används ofta vid tryck av tyger.

Offsettryck

Offsettryck är en tryckteknik där trycket förs över med tryckplåtar till materialet som skall tryckas, vanligtvis papper, via en gummiduksklädd cylinder. Trycktekniken är billig, snabb, enkel och ger väldigt hög tryckkvalitet. Plåtarna har en lång livslängd så man kan återanvända dem många gånger vilket gör det ännu billigare. 

Material

Woven polypropen

Närbild av en Woven kasse

Woven polypropen tillverkas genom man pressar ihop strängar med polypropenmolekyler till tunna remsor. Dessa remsor kan man sedan väva ihop på samma sätt som alla tyger. Remsorna är glatta och glider lätt mot varandra så man måste laminera materialet för att förhindra uppnystning. Woven PP är extremt starkt och hållbart. Det är inte konstigt att de klassiska IKEA kassarna är gjorda med woven polypropen.

Nonwoven polypropen

Närbild på nonwoven tyg. I flera färger
Närbild på nonwoven tyg

Nonwoven polypropen tillverkas genom att polypropen värms och spinns till långa trådar som sedan trycks samman till ett flexibelt tyg. Vid tillverkningen orienteras inte fibrerna i någon inbördes ordning och kallas därför för nonwoven ’icke-vävd’. Processen är billigare och miljövänligare än att göra woven polypropen men materialet blir inte riktigt lika tåligt. Nonwoven polypropen kan tryckas med screentryck eller flexotryck men på grund av strukturen på ytan är halvtonerna begränsade.

Bestruket papper

Bestruket papper är papper som belagts med fyllnadsmedel för att förbättra papperets tryckegenskaper. Vanliga fyllnadsmedel är pigment i form av lera eller kalk. Bestrykningen leder till en jämnare och slätare yta vilket förbättrar den möjliga tryckkvaliteten. Typiskt är att bestruket papper också står emot fukt bättre, vilket leder till dess förbättrande egenskaper vid tryckning.

Kraftpapper

Kraftpapper är ett mycket starkt papper framställt av oblekt sulfatmassa. Barrved som används som råvara har fibrer som är mycket längre och något grövre än lövved.
Metoden att tillverka kraftpapper upptäcktes i Munksjö, Jönköping, 1885. Av misstag tömdes kokaren innan flisen var färdigkokt, men i stället för att anse koket som förstört lät man flisen defibreras i en kvarn innan ett papper tillverkades. Till allas förvåning fick man inte ett papper av sämre kvalitet utan ett med mycket hög styrka.

Polyeten

Polyeten framställs genom polymerisering av eten i närvaro av en katalysator. Polymeren framställdes för första gången 1898 av misstag av den tyske kemisten Hans von Pechmann när han hettade upp diazometan. En industriellt gångbar process för framställning upptäcktes 1933 av misstag av de brittiska kemisterna Eric Fawcett och Reginald Gibson vid Imperial Chemical Industries (ICI) i Northwich. Michael Perrin lyckades 1935 göra processen reproducerbar och industriell produktion av lågdensitetspolyeten (LDPE) inleddes 1939. Produktion i Sverige inleddes 1963 vid Unifos Kemi AB i Stenungsund. Polyeten har många användningsområden, är den vanligaste plasten i vardagen och är lätt att återvinna.

LDPE

LDPE står för low density polyethylene som betyder polyeten av låg densitet. LDPE är genomskinligt, mjukt och flexibelt men inte lika starkt som MDPE eller HDPE.

MDPE

MDPE (polyeten av medium densitet) har högre styrka och hårdhet än LDPE men är fortfarande flexibelt även vid högre tjocklekar.

HDPE

HDPE ( polyeten av hög densitet ) har högst styrka och hårdhet. De vanliga plastpåsarna i mataffärer är ofta gjorda i tunn HDPE.

FSC certifiering

FSC står för Forest Stewardship Council som är en oberoende, internationell organisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.
Certifierade företag följer FSC:s standarder för skogsbruk. De som följer reglerna får märka sina produkter med FSC:s varumärke. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk.